Wednesday, August 19, 2009

DOA untuk keselamatan & kesentosaan daripada penyakit

Sabda Rasulullah s.a.w. :
"Tidak tertolak qada' kecuali dengan doa."
(Riwayat At-Tabrani dan Ahmad)


sumber :
http://hjmohdmurtadza.blogspot.com/2009/04/doa-keselamatan-daripada-wabak.html

wallahu a'lam.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Lensa eKPU