Saturday, August 23, 2008

KOPERASI HPA BERI DIVIDEN 10%

Mesyuarat Agung Pewakilan Kali ke 2 Koperasi Wahida HPA Berhad (KoWahida) yang diadakan dengan jayanya hari ini telah mencatat jumlah keuntungan bersih RM342,864,19 dan pembahagian dividen sebanyak 10% kepada ahli-ahlinya.

Ucapan perasmian oleh Pengarah Urusan HPA

Ahli-ahli akan menerima dividen tersebut tidak lama lagi. Ia merupakan satu sejarah dalam perjuangan KoWahida. Dividen yang akan dibayar nanti adalah pelaburan sehingga 30 Jun 2007. Keuntungan terkumpul yang dibawa ke hadapan RM29,201.18 (selepas tolak pembahagian berkanun dan dividen).

Sebahagian ALP khusyuk mendengar amanat Pengarah Urusan

Tahniah kepada semua Ahli Lembaga Pengarah (ALP) KoWahida yang mula menunjukan prestasi yang membanggakan. Bagi merealisasikan objektif ini, KoWahida akan mengambil pekerja-pekerja tetap bagi menguruskan hal-hal pentadbiran termasuk persiapan pejabat pentadbiran dan kenderaan.

Sebahagian perwakilan yang hadir

Perwakilan juga telah bersetuju agar projek-projek tersebut dilaksanakan pada tahun 2009.

1. Pembekalan bahan mentah kopi Radix.
2. Takaful Am
3. Peniagaan yang melibatkan pertanian (tanaman untuk ternakan)
4. Radix Fried Chicken (RFC).

Ends....

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Lensa eKPU