Wednesday, February 11, 2009

PENDAFTARAN KEAHLIAN BARU PERLUKAN SALINAN KAD PENGENALAN

Mulai Januari 2009, HPA Industries Sdn Berhad mewajibkan permohonan untuk menjadi ahli HPA hendaklah disertakan salinan Kad Pengenalan yang dikepilkan bersama Borang Permohonan Keahlian.

Peraturan ini bertujuan untuk mengelakkan masalah teknikal berlaku terutama sekali kesilapan No Kad Pengenalan. Selain itu semua pemimpin terutama PJS hendaklah memaklumkan kepada semua ahli melalui PBC dan Perjumpaan Mingguan mengenai perubahan dan arahan ini.

Peraturan ini juga bertujuan untuk mengelakkan ahli-ahli mendaftar lebih dari sekali. Terdapat kecenderungan sesetengah pihak yang memalsukan No Kad Pengenalan terutama sekali untuk tujuan penajaan semula. Oleh yang demikian sebagai bukti permohonan, maka salinan Kad pengenalan diperlukan.

Menurut Pengurus Besar M.I.S, Puan Rashidah Abdul Rahim, walaupun peraturan ini telah dikuatkuasakan mulai JANUARI 2009, namun masih terdapat ahli-ahli dan pemimpin yang menghantar Borang Permohonan tanpa salinan Kad Pengenalan. Akibatnya borang tersebut tidak dapat diproses. Pihak M.I.S tidak bertanggungjawab terhadap mana-mana borang permohonan yang tidak disertakan salinan Kad Pengenalan.

Ends..........

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Lensa eKPU