Friday, April 30, 2010

PEMBERITAHUAN PEMBERHENTIAN PELABURAN SAHAM KOWAHIDA

Adalah di maklumkan bahawa Ahli Lembaga Kowahida (ALK) Ko Wahida memutuskan untuk menghentikan sementara pelaburan baru dan penambahan pelaburan KOWAHIDA berkuatkuasa 7hb Mei 2010. Sebarang pertanyaan sila hubungi HQ Ko Wahida di 04 9773813/14...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Lensa eKPU