Wednesday, September 10, 2008

KOWAHIDA MANTAPKAN PENGURUSAN KE ARAH KECEMERLANGAN

Koperasi Alwahida HPA Berhad (KoWahida) mengorak langkah ke hadapan dengan melakukan penambahbaikan dalam pengurusan dan pentadbirannya. Peranan setiap Anggota Lembaga Koperasi (ALK) dikemaskini dalam usaha menjadikan KoWahida antara koperasi yang unggul di negara kita. Justeru peranan dan struktur pengoperasiannya telah diagihkan mengikut biro yang diwujudkan agar peranan setiap ALK lebih mantap dan berkesan.

BIRO PELABURAN
Encik Mohd Faisol Abd Rahman
Encik Ahmad Fisal Tajudin
Encik Azizan Bin Ahmad
Encik Abd Ghani Hussin
Encik Ahmad Sobri
Encik Murad Abu Bakar
Encik Hadfizan Faudzi


BIRO PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN
Haji Ismail Bin Othman
Puan Noor Bee
Encik Azizan Bin Ahmad


BIRO PENGURUSAN SAHAM
Encik Rosli Abu Bakar
Puan Rashidah Abd Rahim
Encik Khalid Ishkri


BIRO PENERANGAN DAN MEDIA
Haji Ramly


BIRO WANITA DAN KEBAJIKAN
Puan Hajah Noor Zakiah Abd Rahman

Diharap dengan penambahbaikan ini perjalanan KoWahida akan lebih mantap dan mampu beroperasi dengan lebih cekap lagi berkesan. Selaras dengan itu juga, KoWahida akan mempunyai pejabatnya sendiri di Kangar, Perlis. Sebuah rumah kedai akan disewa bagi kegunaan pejabat operasi KoWahida.

Ends.....

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Lensa eKPU