Thursday, June 30, 2011

KELAYAKAN PJS MALAYSIA

Berhubung dengan tarikh akujanji PJS pada 06 Julai 2011, berikut adalah makluman untuk diberi perhatian :

1. Mulai sekarang syarat utama permohonan PJS adalah minimum bonus RM1000 dan aktif serta komited dalam semua program utama ESP, Bengkel ESP, KPJ ESP, Anugerah ESP dan semua program berkaitan dengan ESP. Borang permohonan PJS boleh dapatkan di zon masing-masing melalui Jabatan Latihan Zon.

2. Untuk permohonan menyambung status PJS yang sedia ada, pihak latihan Zon dikehendaki membuat laporan penilaian melalui borang yang akan disediakan oleh pihak AWM (En Kamal). Syarat utama menyambung kontrak PJS juga tertakluk kepada keaktifan dan komitmen PJS sedia ada terhadap program yang berkaitan dengan ESP.

3. Setiap kontrak penyambungan PJS hanya untuk tempoh 3 bulan sahaja, Selain dari komitmen dan keaktifan dalam program berkaitan ESP, syarat kelayakan juga bergantung kepada disiplin, tidak melibatkan diri dalam MLM lain sama ada secara langsung atau sebaliknya. Karektor kepimpinan tanpa mengiran jaringan, keaktifan program mingguan, cawangan sama ada dianjurkan oleh syarikat dan kelab.

4. Semua PJS dan bakal PJS diwajibkan memastikan membawa minima 6 downline pada aras 1 di program ESP serta melakukan maintain 150NM untuk kenaikan PLX. Ini sejajar dengan pembentukan rangkaian melalui program ESP seperti yang dianjurkan oleh HPA.

5. Kelayakan dan keaktifan sebagai Mentor dalam program ESP, adalah suatu advantage/kelebihan dalam proses penilaian dalam perlantikan PJS.

6. Anggotal panel yang terlibat di dalam penyambungan status PJS adalah terdiri daripada :
6.1. Pengarah Urusan 1
6.2. Pengarah Urusan 2
6.3. Pengurus Besar AWM
6.4. Pengurus Besar MIS
6.5. Panel Syariah HPA..

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Lensa eKPU