Thursday, March 3, 2011

FINANCIAL INTELLIGENCE - Secrets of The Rich1. The importance of Financial Intelligence
* Income - Expense
* Asset - Liability

2. The rich don't work for money
* Cash flow

3. The rich mind their own business
* Profession - Business

4. The rich don't pay taxes (legally)
* Earn - Spend - Taxed

5. The rich print their own money
* The choice is yours

___
"Dari Zaid bin Tsabit r.a bahawa Nabi SAW menyuruhnya supaya mempelajari tulisan Yahudi sehingga saya menuliskan untuk Nabi SAW surat-surat baginda (untuk orang Yahudi) dan membacakan surat-surat orang Yahudi apabila mereka berkirim surat kepada baginda.”
(Bukhari)

Huraian
Kekuatan tidaklah terbatas kepada kekuatan senjata, malah melewati batas ini hingga merangkumi semua perkara yang boleh menjadikan seorang Islam itu kuat, seperti ilmu pengetahuan, kekayaan dan lain-lainnya. Apabila tiap-tiap Muslim itu kuat, umat Islam secara keseluruhannya akan kuat. Oleh itu, untuk mencari dan mencapai kekuatan di zaman moden ini memerlukan kepada daya usaha, ilmu pengetahuan untuk mempelajari segala jenis kepakaran dalam berbagai jenis ilmu seperti ilmu kimia dan fizik dan juga ilmu dalam perusahaan dan industri, melakukan percubaan-percubaan dan mempelajari ilmu pengetahuan yang telah dicapai oleh orang bukan Islam dalam bidang kebendaan. Oleh kerana pencapaian kekuatan adalah bergantung kepada perkara-perkara tersebut, maka Islam meletakkan hukum bahawa mempelajari perkara-perkara itu adalah sebagai fardhu kifayah kepada ummat Islam.

Wallahu ta'ala aqlam

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Lensa eKPU